Pricing

giclee prints**

10 x 10 cm: € 14,50
15 x 15 cm: € 23,75
20 x 20 cm: € 27,50
20 x 30 cm: € 34,99

**Prices are ex shipping costs & VAT included/ prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW

Showgirl
Breakout©TimHupkes
REALISTIC PET PORTRAITS/ REALISTISCHE HUISDIERPORTRETTEN

Prints on canvas

30 x 30 cm: € 180,-*
50 x 50 cm: € 240,-*

Prints op canvas

30 x 30 cm: € 180,-
50 x50 cm: € 240,-*

Wyoming horses
CARTOON PET PORTRAITS/ CARTOON HUISDIERPORTRETTEN

Cartoon pet portrait, print on canvas:
€ 195,-*
Cartoon pet portrait, digital file:
€ 165,-

Cartoon huisdierportret, print op canvas:
€ 195,-*
Cartoon huisdierportret, digitaal bestand:
€ 165,-

Meggie Dog
CLASSIC CAR SERIES/ KLASSIEKE AUTO’S SERIE

Commissioned, print on canvas:
1 animal: € 995,-*
2 animals: € 1295,-*
Commissioned, digital file: not available

Print on canvas: € 675,-*
Classic car series, digital file: not available

In opdracht, print op canvas:
één dier: € 995,-*
twee dieren: € 1295,-*
In opdracht, digitaal bestand: niet beschikbaar

Print op canvas classic cars serie: € 675,-*
Digitaal bestand classic cars serie: niet beschikbaar

Monaco Maserati Bunny

Illustration, commissioned, digital file: € 350,-
Ilustration that already exists, digital file: € 280,-

Illustratie in opdracht, digitaal bestand: € 350,-
Illustratie die al bestaat, digitaal bestand: € 280,-

Cartoon, commissioned, digital file: € 165,-
Cartoon that already exists, digital file: € 95,-

Cartoon in opdracht, digitaal bestand: € 165,-
Cartoon die al bestaat, digitaal bestand: € 95,-

Australian guinea pig

*Prices are ex shipping costs/ binnen Nederland gratis verzending

ALL PRICES MENTIONED ARE EX VAT/ ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EX BTW

In case of commissions:
Please allow up to 8 workdays to complete a realistic pet portrait;
Please allow up to 4 workdays to complete a cartoon pet portrait; Please allow up to 4 weeks to complete a classic car series painting (unless you order an existing car/animal combination)

Contact me to find out current waiting period.

Find my terms and conditions right here.

Opdrachten:
Houd voor een realistisch huisdierportret rekening met 8 werkdagen
Houd voor een cartoon huisdierportret rekening met 4 werkdagen
Houd voor een classic car schilderij rekening met 4 weken (tenzij je een bestaande auto/dier combinatie bestelt)

Neem contact met me op om te horen hoe lang de huidige wachttijd bedraagt